OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
OREWOREWOREWOREWOREWOREWOREW

> Jesteś tutaj: BAJKOTERAPIA

BAJKOTERAPIA

Bajka jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to, co wydaje się trudne i nie do pokonania”

Maria Molicka

 

Bajkoterapia jest w dzisiejszych czasach bardzo popularną metodą w pracy z dziećmi. Coraz częściej propaguje się różne akcje zachęcające do czytania. Najprościej można powiedzieć, że bajkoterapia to terapia przez bajkę. Wykorzystuje się do niej bajki, baśnie popularnych autorów i specjalne bajki terapeutyczne. Kontakt z książką ma istotny wpływ na rozwój dziecka. Pomaga mu rozwijać wyobraźnię, zainteresowania i uzdolnienia, budzić ciekawość otaczającym go światem. Ponieważ wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim nie czytają samodzielnie, mogą liczyć na nas terapeutów. Stąd pomysł przygotowania zajęć wprowadzających uczniów w świat bajki. W ramach programu pt. „ Baśniowe spotkania” organizowane są zajęcia we współpracy z Miejsko –Gminną Biblioteką Publiczną w Bobolicach, podczas których Panie bibliotekarki wraz z terapeutami OREW wprowadzają wychowanków w świat bajek.