OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
OREWOREWOREWOREWOREWOREWOREW

> Jesteś tutaj: Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Bobolicach jest placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami w wieku od 3 do 25 roku życia.

Ośrodek zapewnia:

  1. rewalidacyjno – wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach
  2. specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb wychowanków, w szczególność w zakresie terapii psychologicznej, rewalidacji i rehabilitacji
  3. terapeutycznych takich jak dogoterapia i hipoterapia
  1. edukacyjno – terapeutycznych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach
  2. specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb wychowanków, w szczególności w zakresie terapii psychologicznej, rewalidacji i rehabilitacji
  3. terapeutycznych takich jak dogoterapia i hipoterapia

Wymagane dokumenty przyjęcia wychowanka do OREW:

  1. wniosek przyjęcia dziecka do OREW
  2. orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
  3. decyzja dyrektora szkoły macierzystej w sprawie zezwolenia na spełnienie obowiązku szkolnego / nauki poza szkołą

Pliki do pobrania:

  -

Wniosek przyjęcia dziecka do OREW

  -

Wniosek rodziców do dyrektora szkoły macierzystej w sprawie zezwolenia na spełnienie obowiązku szkolnego / nauki poza szkołą