OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
OREWOREWOREWOREWOREWOREWOREW

> Jesteś tutaj: Wczesne Wspomaganie

Wczesne Wspomaganie

Ośrodek Rahabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Bobolicach realizuje również zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Warunkiem zakwalifikowania dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną o potrzebie w/w zajęć. Zajęcia prowadzone są w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczegow Bobolicach przy ul. Pocztowej 15.

Zajęcia wczesnego wspomagania są organizowane dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

Mają one na celu pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Praca z dzieckiem prowadzona jest w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Zespół terapeutów współpracuje z rodziną dziecka udzielając konsultacji specjalistycznych porad dotyczących metod pracy z dzieckiem i rehabilitacji.

W ramach wczesnego wspomagania z dzieckiem prowadzone są specjalistyczne zajęcia:

oraz indywidualne formy terapii:

Pliki do pobrania:

  -

Wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem