OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
OREWOREWOREWOREWOREWOREWOREW

> Jesteś tutaj: Rehabilitacja

Rehabilitacja

REHABILITACJA W WODZIE

„ Kiedy jesteśmy otoczeni wodą, a nie powietrzem, doświadczamy czegoś szczególnego pod względem sensorycznym. Odczuwamy charakterystyczny dotyk wody na skórze, a równomierne ciśnienie hydrostatyczne oddziałujące na nasze ciało  uspokaja i odpręża.


 

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Metoda ta opiera się na ćwiczeniach, zabawie, budowaniu relacji z drugą osobą. Dziecko przez ruch rozwija świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i  działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu. Udział w zajęciach wpływa korzystnie na  rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy, ruchowy dziecka. Stosując tą metodę rozwijamy u dzieci:


 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Metoda integracji sensorycznej jest nowoczesną i skuteczną metodą diagnozy i terapii dzieci. Jest to metoda bardzo lubiana przez dzieci, często nazywana „ naukową zabawą”.


 

KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA

  • ćwiczenia  bierne –są to ruchy w określonych stawach pacjenta, które wykonuje fizjoterapeuta. Wykonywane są u dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się poruszać, lub gdy ruch czynny jest przeciwwskazany.