OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
OREWOREWOREWOREWOREWOREWOREW

> Jesteś tutaj: Zajęcia Logopedyczne

Zajęcia Logopedyczne

Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, jej rozwój stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka. Stopień rozwoju mowy zależy od wpływu środowiska oraz od indywidualnych możliwości psychofizycznych. Należy pamiętać, że u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie rozwój mowy wymaga znacznego wsparcia ze strony rodziców i terapeutów.

W naszym Ośrodku prowadzone są indywidualne zajęcia logopedyczne. Uczestniczą w nich wszyscy wychowankowie. Na zajęciach wykonywane są między innymi ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, kształtujące prawidłowy tor oddechowy, korygujące artykulację zniekształconych głosek i wyrazów, usprawniające funkcjonowanie analizatora słuchowego, percepcję i pamięć słuchową, wzbogacające słownik dziecka, kształcące prawidłowe formy gramatyczne. U dzieci, u których nie rozwinęła się mowa werbalna wprowadzane są elementy komunikacji alternatywnej.