OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
OREWOREWOREWOREWOREWOREWOREW

> Jesteś tutaj: Dogoterapia

Dogoterapia

DOGOTERAPIA jest formą terapii wspomagającej leczenie oraz rehabilitację przy udziale specjalnie wyszkolonego psa i jego przewodnika. W naszym Ośrodku terapeutą jest Flat Coated Retriever Alutka i jego Pani Joanna Piecuch. Dogoterapia ma na celu poprawę zdrowia psychicznego jak i fizycznego. Pozwala wychowankom otworzyć się na terapeutę i nawiązać z nim dobry kontakt, dzięki czemu terapia staje się przyjemniejsza i bardziej skuteczna. Zajęcia z udziałem psa wyzwalają w wychowankach dużo pozytywnych uczuć i dobrych emocji, motywują do podejmowania działań i samodzielnego wychodzenia z inicjatywą. Ta forma terapii kontaktowej pozwala na wieloprofilowe usprawnianie rozwoju: ruchowego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.