OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
OREWOREWOREWOREWOREWOREWOREW

> Jesteś tutaj: Hipoterapia

Hipoterapia

HIPOTERAPIA są to zajęcia o charakterze terapeutycznym z udziałem konia, w których kładzie się nacisk na wykorzystanie terapeutycznych właściwości ruchu zwierzęcia w celu usprawniania ruchowego wychowanków. Taka forma terapii prowadzona jest dla wszystkich wychowanków naszego Ośrodka. Umożliwiają one nawiązanie z koniem emocjonalnego kontaktu, który może torować drogę do tworzenia relacji ze światem zewnętrznym i dzięki temu ułatwić w przyszłości zbliżenie do ludzi. Oczekiwanym efektem tej terapii jest odblokowanie i pogłębianie relacji z innymi ludźmi. Stąd występują sukcesy w zastosowaniu hipoterapii w przypadku osób z autyzmem, niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężeniami oraz z deficytami pracy analizatorów wzroku i słuchu. Podczas hipoterapii stwarzanych jest wiele okazji do bodźcowania polisensorycznego. Ciało wychowanka jest bombardowane mniej lub bardziej intensywnymi bodźcami równoważnymi, dotykowymi, proprioreceptywnymi. Na uwagę zasługuje również fakt, że hipoterapia pobudza wiele procesów rozwoju poznawczego . Zajęcia przy i na koniu stanowią trening uwagi: jej trwałości, koncentracji i przerzutności.