OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
OREWOREWOREWOREWOREWOREWOREW

> Jesteś tutaj: Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne


Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze prowadzone z wychowanką o sprzężonej niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim i autyzmem to przede wszystkim nauka nawiązywania kontaktu w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości. Dążenie do osiągania samodzielności w podstawowych sferach życia (obsługiwanie siebie, komunikacja, uspołecznienie, zajęcia). Poznawanie świata przez zmysły i eliminowanie sensoryzmów (niedowrażliwość  smakową, węchową i dotykową dłoni). Rozwijanie sposobu komunikacji poprzez alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Praca z tablicą komunikacyjną pozwalającą uporządkować rytm dnia za pomocą piktogramów i fotogramów określających daną czynność. Usprawnianie ruchowe w zakresie dużej i małej motoryki oraz wyrabianie orientacj
i w schemacie własnego ciała.

Opracowała: Izabela Adamus