OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
OREWOREWOREWOREWOREWOREWOREW

> Jesteś tutaj: O nas

O nas

KRÓTKA HISTORIA O TYM JAK POWSTAŁ OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczy w Bobolicach został powołany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat”, którego członkami zostali w większości pracownicy ze zlikwidowanego w 2013 roku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Nikifora Krynickiego w Bobolicach.
Tak wiele lat doświadczeń w kształceniu specjalnym dzieci i młodzieży oraz świetna baza dydaktyczna byłego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pozwoliła na podjęcie starań utworzenia czegoś nowego, czegoś równie potrzebnego w środowisku lokalnym i społecznie użytecznym. Wczesną wiosną 2013 r. powstał zespół, którego zadaniem było powołanie do życia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Zespół ten podjął się ciężkiej i mozolnej pracy, której owoc był dla nich zupełnie nieznany, momentami wydawał się niemal nieosiągalny. Trud przebrnięcia przez gąszcz przepisów, tony dokumentów, zaświadczeń z każdym dniem rodził w nich wątpliwość czy osiągnięcie założonego celu jest możliwe. Chociaż na horyzoncie paliło się małe światełko nadziei na osiągnięcie zamierzonego celu, mnogość problemów często przytłaczała. Te trudne chwile były okresem sprawdzianu i weryfikacji prawdziwych przyjaciół i osób na których pomoc mogliśmy liczyć, osób które nam życzyły naprawdę dobrze, które oprócz deklaracji stać było na gest pomocy czy choćby dobre słowo. Nasze Stowarzyszenie utworzyły osoby, które chciały podjąć się niezwykle trudnego wyzwania, które nie bały się zaryzykować i położyć na szali swój czas, zaangażowanie, a nawet zawodową przyszłość. Efektem tej ciężkiej pracy stało się otwarcie OREW-u w Bobolicach w dniu 01 września 2013r. Naszą ambicją było utworzenie miejsca, gdzie osoby niepełnosprawne zostaną otoczone troskliwą opieką i miłością, gdzie będzie im ktoś towarzyszył w codziennym trudzie. Miejsca w którym otrzymają fachową pomoc, rehabilitację,
a szarość codziennego życia zostanie ukwiecona kolorowymi przeżyciami pełnymi ferii barw, zapachów, smaków i innych doświadczeń polisensorycznych. Czegoś co nie spotka ich w czterech ścianach domu, gdzie często osamotnieni i zapomniani zmagają się ze swoją niepełnosprawnością.
Nasza Placówka jest naszym wspólnym dziełem, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym jak najlepsze warunki życia, nauki i rozwoju. Przecież to jest nasz „Wspólny Świat”, z równym prawem do życia dla wszystkich ludzi.

Kamila Kurek - Prezes Stowarzyszenia "Wspólny Świat"